Általános Szerződési Feltételek

Információ:

A következő általános szerződési feltételek az ORGON-TECH BT. valamennyi árucikkére érvényesek.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaz, a Honlapon elérhető Vásárlási Útmutató nyújtja

1. A szerződés létrejötte
Szerződést a webáruházban kizárólag magyar nyelven lehet kötni.

A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról,a terméklapon keresztül,  időtartamáról és feltételeiről az ÁSZF-ben tájékozódhat.

A "kosárba" gombra kattintás előtt kérjük kattintson a Vásárlási útmutató feliratra. Itt néhány mondatban ismertetjük a lebonyolítás menetét.

A „kosárba” gombra kattintva kiválaszthatja a megrendelni kívánt terméket, majd a termékek kiválasztását követően véglegesítheti megrendelését.

Amennyiben Ön az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a 2. lépésben a "Rendelés elküldése" gombra rákattintott, akkor Ön megrendelést ad le, mely ajánlatnak minősül.

Miután elküldte megrendelését, automatikus  e-mailt küldünk Önnek, mely megerősíti, hogy megkaptuk megrendelését, ez annak részleteit is tartalmazza (tértivevény). Ez a tértivevény nem jelenti megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja Önt, hogy megrendelése beérkezett hozzánk.

Megrendelésének visszaigazolását - 48 órán belül, részletes információkkal - személyre szóló e-mailben küldjük el.

Szállítási Határidő: a megrendelés visszaigazolásától számított 5 munkanap.

A Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt nem iktatjuk.

2. A szerződő partner azonossága
A szerződés a ORGON-TECH BT.-vel jön létre.

Név: ORGON-TECH BT.
Székhely: 7030 Paks, Kishegyi út 34. 2.em. 6.
Cégbejegyzés: Tolna Megyei Bíróság, mint Cégbíróság,
Cégjegyzékszám: 17-06-005457,
Adószám: 21413373-2-17,
Számlaszám: OTP 11746012-20020464,
Üzletvezető: Bőhm Jánosné
Telefonszám: +36 (1) 26-94-138 (normál díjszabással hívható)
Email: orgon@orgon.hu

3. A szerződés szövegének tárolása
A megrendelés adatait cégünk tárolja. Ha nyomtatott formában is meg szeretné kapni, akkor kinyomtathatja a "Megrendelés visszaigazolása"-t. Ez akkor jelenik meg a képernyőjén, miután elküldte megrendelését. Miután Ön megadta nekünk email-címét, elküldjük Önnek megrendelésének valamennyi lényeges adatát e-mailben, melyet szintén kinyomtathat.

4. Elállási jog
Az e pontban foglaltak kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő felhasználók (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek.

Ön bármilyen okból kifolyólag, indokolás nélkül elállhat

a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától;
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától
számított 14 munkanapon belül (a továbbiakban együttesen: „Elállási Időszak”).

Nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi esetekben:
I) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt Szolgáltató a teljesítést az Ön beleegyezésével megkezdte;
II) olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;
III) olyan áru értékesítése esetében, amely az Ön személyéhez kötött, illetve amelyet az Ön utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó. Kozmetikai termék felbontása esetén a vételtől elállásra nincs mód. Kivételt képez a bizonyítható minőségromlás.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha nyilatkozatát, valamint a kiállított Számla másolatát az Elállási Időszak lejárta előtt elküldi.

a) Ha Ön ORGON-TECH terméket vásárolt és elállási jogát gyakorolja, Ön köteles az Elállási Időszak alatt az ORGON-TECH BT részére elállási nyilatkozatát, valamint a csomagban elhelyezett számla másolatát minden kétséget kizáróan igazolható módon  / megküldeni. Ha Ön az előbb megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, valamint a mellékelt számla másolatát, ez úgy minősül, hogy Ön nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.

b) Ha Ön szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, az Elállási Időszak alatt az elálláshoz Önnek írásbeli elállási nyilatkozatot kell az ORGON-TECH BT részére megküldenie. Az elállást határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Ön nyilatkozatát,valamint a már kiállított számla másolatát az Elállási Időszak lejárta előtt, minden kétséget kizáróan igazolható módon megküldi az ORGON-TECH BT részére. Ön az elállási nyilatkozatát legkésőbb az Elállási Időszak utolsó napján küldheti meg minden kétséget kizáróan igazolható módon a ORGON-TECH BT részére.

Elállás esetén a Szolgáltató köteles a termék vételárát haladéktalanul, de legkésőbb az elállástól számított 30 napon belül az Ön részére visszatéríteni a szállítási költséggel együtt. Az áru visszaküldésével kapcsolatban felmerülő költségek azonban a vásárlót terhelik! Tértivevényes csomagot nem áll módunkban átvenni.

Ön viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4. §-ának (6) bekezdése alapján. Ezen kívül a Szolgáltató jogosult a termék esetleges nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését követelni Öntől. Önt az elállás kapcsán ezen felül egyéb költség nem terheli.

Ha Ön több mint egy terméket vagy szolgáltatást rendel meg, Ön bármelyik vagy az összes termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől elállhat.

Kérjük, a már kiállított számla másolatán tüntesse fel a visszaküldés okát is! Visszaküldéskor szíveskedjék használni az áruhoz mellékelt visszaküldési matricát. Amennyiben esetleg nem rendelkezik matricával, a következő címre küldje vissza a csomagot:

ORGON-TECH BT.
7030 Paks, Kishegyi út 34. 2.em. 6.

Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: "orgon.hu webáruház"

A visszaküldendő árut visszahozhatja székhelyünkre vagy telephelyünkre is.

Kérjük, személyes ügyintézés esetén is a számla másolatát mellékelni szíveskedjék. Elállási jogát kizárólag a számla másolattal együtt áll módjában érvényesíteni.

 Üzleteinkben lehetősége van kicserélni az adott terméket, illetve igény esetén a vételárat készpénzben visszatérítjük Önnek.

Ha Ön az Elállási Időszak alatt eláll a szerződéstől, az ORGON-TECH BT az Ön által a jelen szerződés alapján kifizetett minden összeget visszatérít az Ön részére az elállási nyilatkozat ORGON-TECH BT által történő átvételét követő harminc (30) naptári napon belül, miután minden érintett terméket maradéktalanul és sértetlenül visszaszolgáltatott az ORGON-TECH BT részére.

Azokat a dokumentumokat, melyek visszaküldéskor az Ön segítségére lehetnek, a számlával együtt, a küldemény mellett találja.

Amennyiben kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, kérjük, forduljon munkatársunkhoz.

orgon@orgon.hu

Tel. +36 (1) 26-94-138 (normál díjszabással hívható, munkanapokon 10-18 óráig.)

Cím:
ORGON-TECH BT.
7030 Paks, Kishegyi út 34. 2.em. 6.
Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: "orgon.hu webáruház"

5. Árak és szállítás
Valamennyi ár magyar forintban értendő és tartalmazzák a törvényben rögzített ÁFA-t, ehhez számítandó még a termékenként feltüntetett bruttó szállítási költség. Az ár a megrendeléskor érvényes ár.

A kiszállítást megbízásunkból a Royal-Futár HUNGÁRIA futárszolgálat végzi.

A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történhet.

Szállítási határidő: a megrendelés visszaigazolásától számított 5 munkanap.

 Amennyiben az ott megadott szállítási idő nem tartható be, e-mailben fogjuk Önt erről tájékoztatni.

A személyes adatainál bekért telefonszámát a futárszolgálat kézbesítőjének megadjuk,az átadás-átvétel időpont egyeztetésénél ez nagy segítséget nyújt.

6. Szállítási költségek

A brutto szállítási költségek termékenként kerültek feltüntetésre.

Javasoljuk, távolléte esetén saját érdekében olyan szállítási címet adjon meg, ahol  a várható szállítási időintervallumban a csomag átvehető. / munkahely, szomszéd, rokon, stb. /

SZÁLLÍTÁSI DÍJ MENTES ÁTVÉTELI  LEHETŐSÉG: előzetes email értesítésünk után,

 ÁTVEVŐPONTUNKON.

Cím:1066. Bp. VI. Teréz krt. 21. fsz. 1. / az OKTOGON-nál. /

Nyitva: hétfőtől-péntekig 10-18 óráig.

Személyes átvételre kizárólag akkor van lehetőség, ha Ön ezt a szándékát a MEGRENDELÉS MEGJEGYZÉS rovatában egyértelműen jelezte.

Amennyiben a Megrendelés Megjegyzés rovatában Ön nem tüntette fel egyértelműen a Személyes Átvételt, megrendelését automatikusan a futárszolgálatnak átadjuk és ennek utólagos módosítására nincs mód.

7. Szavatosság
Ha a kiszállított áru láthatóan anyag- vagy gyártási hibás, ide tartoznak a szállításkor keletkezett sérülések is, akkor kérjük, hogy az ilyen jellegű hibákat jelentse azonnal. Ha nem él a reklamáció lehetőségével, az nem jár törvényes jogaira nézve következményekkel. Valamennyi, a megvásárolt áru törvényes, 2 éves szavatossági ideje alatt fellépő meghibásodására az Önnek járó törvényes jogok fennállnak.

8. A ORGON-TECH jótállás
Az orgon-készülék termékeinkre 1 éves jótállást biztosítunk.

Az egyes termékekre vonatkozó jótállási időtartam a termék adatlapján kerül feltüntetésre.

A jótállási feltételekről a termékhez mellékelt dokumentumokból tájékozódhat. Ha nincsenek meg Önnek ezek a dokumentumok vagy nem műszaki cikkről van szó, akkor kérjük, forduljon cégünkhöz:

Email: orgon@orgon.hu

Tel.: +36 (1) 26-94-138 (normál díjszabással hívható)

Cím:
ORGON-TECH BT.
7030 Paks, Kishegyi út 34. 2.em. 6.

Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: "orgon.hu webáruház"

A szerződés szerinti jótállás a szavatossági jogok fennállását nem érinti.

9. Tulajdonjog fenntartása
A teljes kifizetésig az áru az ORGON-TECH BT. tulajdonában marad.

10. Fizetés, esedékesség, késedelmes fizetés
Az áru kifizetése minden esetben utánvéttel történik. A ORGON-TECH BT. fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, ill. előre utalást kérjen.

Előre utalás esetén az esedékes összeget utalja a következő számlaszámra: ORGON-TECH BT. Számlaszám: OTP 11746012-20020464,

Kérjük, adja meg rendelési számát a közlemény rovatban!

11. Kapcsolatfelvétel
Munkanapokon 10:00 tól 18:00 ig telefonon, vagy a székhelyen, ill. telephelyen.

Esetleges kérdéseivel vagy reklamációjával, kérjük, jelentkezzen az alábbi e-mailes elérhetőségeken:
orgon@orgon.hu

Az orgon.hu web áruház telefonos ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Tel.: +36 (1) 26-94-138 (normál díjszabással hívható)

Az orgon.hu web áruház telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:
H-P 10:00 – 18:00 óráig

Vagy írhat az ORGON-TECH BT. címére:
ORGON-TECH BT.
7030 Paks, Kishegyi út 34. 2.em. 6.
Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: "orgon.hu webáruház"

12. Adatvédelem
Adatvédelmi előírásainkat itt találja

13. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása
A ORGON-TECH BT. jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani.

A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

14.  Általános Szerződési Feltételek elfogadása

Termék kosárba helyezése egyúttal a Általános Szerződési Feltételek , valamint Adatvédelmi Tájékoztatónk elfogadását jelenti.

15. Jogorvoslat, panasz lehetőség

Minden tőlünk telhetőt megteszünk vevőink igényeinek maximális

kielégítése érdekében.

Amennyiben Ön panasszal kíván élni, kérjük, forduljon bizalommal az ORGON-TECH BT. Vevőszolgálatához.

1066. Budapest. Teréz krt. 21.

 telefon: 36 1 / 26 94 138

email: orgon@orgon.hu

Amennyiben ügyintézésünket nem találja kielégítőnek, törvény adta joga további lépéseket tenni.

Jogorvoslat, panasz lehetőség:

TOLNA MEGYEI  KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

Levélcím: 7101 Szekszárd, Pf.294

Telefon: 0674510414

Fax: 0674510414

E-mail: fogyved_ddf_szekszard@nfh.hu